Reaffectatie / Wedertewerkstelling 2024 - 2025

Start

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking


Vastbenoemde personeelsleden die niet hun volledige vastbenoemde opdracht toegekend kunnen krijgen, worden terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking (of 'boventallig'). Een personeelslid dat boventallig wordt, behoudt onder bepaalde voorwaarden de administratieve en geldelijke voordelen verbonden aan de vaste benoeming: het personeelslid moet een reglementaire reaffectatie (toewijzing van een betrekking in 'hetzelfde ambt') of wedertewerkstelling (toewijzing van een betrekking in een 'ander ambt') aanvaarden.

Deze webtoepassing werd ontwikkeld om de reaffectatiecommissies van de scholengemeenschappen/scholengroepen te ondersteunen bij de naleving van de reaffectatieverplichtingen .

HOE AANMELDEN?


Welkom bij de webtoepassing Reaffectatie/Wedertewerkstelling. Indien u al een login en wachtwoord heeft, kunt u zich onmiddellijk aanmelden. Heeft u nog geen wachtwoord, dan moet u contact opnemen met de personeelsverantwoordelijke van de scholengroep (klik op 'Help?').