Reaffectatie / Wedertewerkstelling

      Start       Aanmelden

Help

U meldt zich aan met de gebruikersnaam (login) die u werd toegekend. De gebruikershandleiding kunt u downloaden van zodra u bent ingelogd.

Als u problemen heeft met uw login of wachtwoord, neem dan contact op met de helpdesk van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:

Heeft u nog geen wachtwoord, dan neemt u contact op met de personeelsverantwoordelijke(n) van de scholengroep die de beheerders aanduiden. Zij brengen de centrale diensten hiervan op de hoogte.